Beecam

Revitalizace firmy

Pomůžeme vám najít správnou cestu a přineseme potřebné změny pro navýšení zisku

Reálný pohled

Na správné vyhodnocení situace potřebujete často nutný pohled  zvenku, pohled někoho, kdo ale zároveň rozumí všem záležitostem uvnitř. Náš tým je složený z lidí s dlouholetou praxí v automobilovém oboru a čerpáme z našich bohatých zkušeností.

Revitalizace firmy

pro dealerství a autoservisy

 • Procesní audit a nastavení efektivních procesů
 • Pomoc s řízením společnosti a vize, cíle, strategie
 • Komunikace ve firmě a její dopad na chod firmy
 • Personální management, klíčové role ve firmě
 • Procesy systémového řízení a DMS
 • Navýšení ziskovosti

Generační obměna

v rodinné firmě

 • Představa a strategie pro generační obměnu
 • Výběr a příprava vhodného nástupce
 • Vyhodnocení společnosti před předáním
 • Řízení procesu, monitorování a kontrola průběhu

Příprava a prodej firmy

pro malé i velké firmy

 • Představa a strategie pro prodej firmy
 • Hodnota firmy před prodejem
 • Stanovení plánu předání a jeho realizace
 • Optimalizace firmy – příprava na prodej
 • Výběr vhodného kupce
 • Obchodní, právní a daňová pomoc

Případová studie

Během tří měsíců jsme vypracovali a aplikovali koncept pro snížení přebytečných nákladů, zavedení systémových změn v jednotlivých odděleních a přidružených procesech firmy, tím udělali prostor pro nové výkonnostní pracovníky a přepracování systému odměňování. Navýšení tržeb po našem působení přineslo konkrétní firmě meziroční nárůst 46%.

„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.”
-Henry Ford

“Jako někdejší autor učebnic a specializované literatury Technologie oprav automobilů a Diagnostika motorových vozidel pro automechaniky považuji službu společnosti Beecam za jeden z revolučních kroků ke zlepšování úrovně autoopravárenství.”
-Karel Beránek

Rozšířená realita

Nové technologie a inovace jdou ruku v ruce s dovednostmi jejich uživatelů. Kombinace rozšířené reality, v našem podání tzv. vzdálené přítomnosti, eliminujeme bádání a chybovost pracovníků v provozu na minimum.

Proč Beecam?

Většina z nás působí v automobilové branži na různých pozicích již více než 30 let a po celou dobu pomáháme zastoupením značek, dealerům či jiným firmám z tohoto oboru.

V roce 2019 jsme všechny naše dovednosti a zkušenosti spojili a sjednotili pod značku Beecam, abychom mohli cíleně pomáhat těm, kteří chtějí změnu a posunou svoji firmu.

Náš tým je tvořen ze specialistů v různých oborech automobilové branže a díky tomu vidíme do všech segmentů na našem automobilovém trhu.
Jsme rychlí v exekutivě a díky využití technologií vzdálené přítomnosti umíme být na více místech najednou.

– Jan Laube, CEO