Beecam

Procesní audit a řízení  
Generační obměna
Příprava na prodej

pro dealerství a autoservis
v rodinné firmě
pro s.r.o. či a.s.

Pomůžeme vám s provozem firmy, přineseme a aplikujeme potřebné věci pro ziskový a růstový chod podniku.

Reálný pohled

Na správné vyhodnocení situace potřebujete často pohled někoho zvenku, kdo ale zároveň rozumí všem záležitostem uvnitř. Nejsme marketingová firma či začínající start-up. Náš tým je složený z kapacit v automotive oboru.

Rozhodující krok

Překlopení do zelených čísel je o správném nastavení interních procesů a jejich kontrole. Vydělávat můžete násobně více i při zachování stejného týmu, máte ale ve firmě správně nastavené role a náplň práce?

:
00
:
00
Na co čekáte?
volejte
602 302 907

Procesní audit a řízení

pro dealerství a autoservisy

 • Řízení společnosti a strategie
 • Klíčoví pracovníci a návaznost na KPI
 • Procesy systémového řízení a DMS
 • Komunikace ve firmě

Generační obměna

v rodinné firmě

 • Zhodnocení stavu společnosti pro předání
 • Posouzení a příprava potomka
 • Strategie přechodových opatření
 • Sledování v čase a asistence

Příprava na prodej

pro s.r.o. či a.s.

 • Zhodnocení stavu společnosti pro prodej
 • Optimalizace firmy
 • Výběr vhodného kupce
 • Asistence s prodejem a převody

Případová studie

Postavit upadající firmu znovu na nohy, nalézt tu správnou cestu k navýšení zisku v jednotlivých procesích a majiteli i zaměstnancům dát znovu chuť s nadšením chodit do práce, je pro nás výzva, kterou jsme již mnohokrát úspěšně zdolali.

Náhled do jednoho z našich projektů naleznete v naší studii.

“Bez reálně naměřených dat, prezentujete pouze svůj nepodložený názor.”
– W. Edwards Deming