Případová studie

Případová ukázka revitalizace firmy

První 3 měsíce spolupráce s autorizovaným servisem

Klient

Autoservis střední velikosti o týmu do 20 zaměstnanců, klempířskou i lakýrnickou dílnou a autopůjčovnou 10 firemních vozidel.

Situace

Majiteli se opakovaně nedařilo resetovat firmu a využít potenciálu, který se zavedené firmě v perfektní lokalitě nabízel.

Zadání

Vytáhnout firmu z prohlubující se finanční tísně a najít cestu, která ji dlouhodobě přesměruje do zelených čísel a dodá týmu energii a chuť do dalších let.

Výsledek

Po 3 měsících výkony napříč firmou narostly o 23%. Nová chuť do práce a vnímání nastolené vize klíčovými pracovníky. Nárůst tržeb o 46% meziročně.

1

Subvenční analýza

2 týdny

Prvním krokem bylo kompletně analyzovat aktuální potenciál trhu v regionu klienta, provozní i účetní podklady, zhodnotit tok cashflow, závazky a finanční možnosti firmy pro nadcházející období a tím posoudit proveditelnost záměru.

Vize a cíle

Stanovení cílů a plánu společnosti na krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Cashflow a závazky

Připravenost firmy pro okamžitou implementaci a aktuální zdraví společnosti.

Potenciál trhu

Zhodnocení možného reálného vývoje trhu v závislosti na regionu, stávajícího i budoucího zaměření firmy.

Účetní závěrky

Důslednost v systémové evidenci a kontrola vstupů a výstupů z pohledu dlouhodobého plánování.

2

Interní chod společnosti

3 týdny

Osobně jsme byli přítomni v provozu firmy, sledovali postupně všechny procesy a jejich efektivitu u všech zúčastněných stran. Navázali jsme osobními rozhovory/pohovory se všemi zaměstnanci firmy a nalezli stěžejní body pro další chod a komunikaci uvnitř firmy.

Procesy

Systémové procesy ve firmě, jejich návaznost na efektivitu, tržbu a výsledný zisk společnosti.

Role

Rozdělení práce, systémové řízení vývoje jednotlivých zakázek je navázáno na celý tým.

DMS

Kontrolní systém provázaný všemi úrovněmi společnosti je nezbytnou součástí.

3

Exekutiva a změny

fáze seznámení

1 týden

Po předchozím naplánování aplikace konkrétních kroků, zavedení procesů a změn, vedoucích k cílenému výsledku.

Vedení společnosti

Jak majitel tak vyšší i střední management musí být součástí změn prováděných ve firmě.

Pracovníci v provozu

Nejdůležitějším prvkem celé firmy jsou zaměstnanci.
Plná podpora je při zavádění nezbytná.

4

Exekutiva a změny

fáze aplikace

4 týdny

Postupné zavádění nových či pozměněných systémových procesů, přiřazení a pochopení rolí a jejich náplně práce, nastavení DMS a jeho provázanost všemi odděleními. Personální řízení, změny a každodenní přítomnost v provozu. Denní reporty sledování vývoje.

5

Exekutiva a změny

fáze předání

2 týdny

Postupné předání všech aplikovaných procesů, systémů a pomoc s jejich nastavením pro samostatný provoz bez další nezbytné asistence Beecam týmu. Zhodnocení a předání zpět plně do rukou vedení společnosti.

Proč Beecam?

Většina z nás působí v automobilové branži na různých pozicích již více než 30 let a po celou dobu pomáháme zastoupením značek, dealerům či jiným firmám z tohoto oboru.

V roce 2019 jsme všechny naše dovednosti a zkušenosti spojili a sjednotili pod značku Beecam, abychom mohli cíleně pomáhat těm, kteří chtějí změnu a posunou svoji firmu.

Náš tým je tvořen ze specialistů v různých oborech automobilové branže a díky tomu vidíme do všech segmentů na našem automobilovém trhu.
Jsme rychlí v exekutivě a díky využití technologií vzdálené přítomnosti umíme být na více místech najednou.

– Jan Laube, CEO

“Jako někdejší autor učebnic a specializované literatury Technologie oprav automobilů a Diagnostika motorových vozidel pro automechaniky považuji službu společnosti Beecam za jeden z revolučních kroků ke zlepšování úrovně autoopravárenství.”
-Karel Beránek

Augmented Reality

Nové technologie a inovace jdou ruku v ruce s dovednostmi jejich uživatelů. Kombinace rozšířené reality, v našem podání tzv. vzdálené přítomnosti, eliminujeme bádání a chybovost pracovníků v provozu na minimum.